De rechter visstek aan de lot daar de rechte plaats

Deze visstek is alleen in combinatie met stek 3 te huur .En koste samen 40 € per nacht met een minimum van 3 nachten.
Deze stek zit 50 meter van een huisje waar een toilet met wasgelegenheid,t, vriezer en elektriciteit voor het opladen van de accu’s.