Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op het huren en reserveren van karper-visplaatsen van Karper-Camping.

Voor het huren en reserveren van campingplaatsen gelden de algemene voorwaarden van de betreffende camping.

Artikel 1: Reserveringen

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. U kunt bij voorkeur reserveren via onze websites. Dit doet via het reservering gedeelte van onze website, mocht dit niet lukken dan kunt u per mail of telefoon contact met ons opnemen.

Wij bevestigen de reservering per e-mail en deze wordt pas definitief als de rekening voldaan is. U wordt verzocht deze mail betalings-bevestiging na ontvangst op juistheid te controleren. Heeft u de betalings-bevestiging na 14 dagen nog niet in uw bezit dan verzoeken wij u contact op te nemen.

Wij behouden ons het voorrecht over te gaan tot annulering van de huur/ verhuur-overeenkomst bij gebleken onjuistheid van opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor ons.

Artikel 2: Betalingen

bij een boeking met aanbetaling wordt 50% van het totale bedrag overgemaakt . De resterende 50% van het totale bedrag, dient 2 maanden voor aankomsten zijn voldaan. Mocht de betaling na 2 weken niet plaats hebben gevonden, houden we het recht om de vis-stek opnieuw aan te bieden voor verhuur.

de betaling moet geschieden op rekeningnummer NL86RABO0304490237 t.n.v. Karper-Camping met vermelding het factuur nummer.

Na ontvangst van uw betaling is uw reservering definitief.

Artikel 3: Wat is bij de huursom wel en niet inbegrepen

WEL

Gebruik faciliteiten camping.

NIET:

Visvergunning van desbetreffende rivier.

Toeristen en andere belastingen

Artikel 4: Aankomst- en vertrektijden zijn aangeven op de website van deze locatie

Artikel 5: Borgsom

Op een aantal campings krijgt u voor verschillende doeleinden sleutels. Daarvoor vragen zei bij aanvang van het verblijf een waarborgsom 

Deze borg wordt na inlevering weer contant terug gegeven.

Deze borgsom wordt na een controle op eventuele schade en compleetheid later op uw rekening teruggestort.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Zowel Karper-camping als de bijbehorende camping is op generlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor vermissing, verlies, diefstal, schade of ongevallen.

In alle gevallen blijft de verantwoordelijkheid voor de vissers zelf.

Let op !! bij het meenemen van huisdieren sluit het risico uit van het opeten van bollies met vishaak

Mocht dit gebeuren is de betreffende camping of Karper-Camping daar nooit voor aansprakelijk te stellen

Karper-Camping is niet aangesloten bij een ANVR of SGR organisatie

Artikel 7: Annuleren

Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. We zullen er evengoed alles aan proberen te doen om u visvakantie toch door te kunnen laten gaan. Dit op een andere datum of andere locatie. Maar we kunnen hier geen enkele toezegging in doen Dit gaat natuurlijk in samenspraak met u als klant. Maar zijn hier op geen enkele wijze verplicht. Bij het verzetten van u vakantie wordt €25,00 administratiekosten in rekening gebracht

Uw vist meestal aan een openbaar water hier zit dus geen beheerder op die alles bij houd. Zo kan er doormiddel van stroming of extreme wiergroei of boten of andere omstandigheden het vissen soms moeilijker of zelf onmogelijk worden gemaakt. Karper-camping of de betreffende camping is daar op generlei wijze daarvoor aansprakelijk. Wel zullen we alles in het werk stellen om een ander locatie te vinden waarbij de intense is om daar geen of minimaal extra kosten daarvoor in rekening te brengen. Echter dit is geen garantie en mocht dit niet lukken dan izult u het moeten doen met de geboekte locatie.

 

Artikel 8: Campingreglement

Op de camping dienen u en uw gezelschap zich te houden aan de, door de camping, vastgestelde regels.

Artikel 9: Klachten

Wij als Karper-Camping en de betreffende camping proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Ondanks die goede zorgen is het toch mogelijk dat u een klacht heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen, kunt u deze bij een van ons kenbaar maken, zodat een en ander snel kan worden opgelost.

Artikel 10: Algemeen voorbehoud.

Op alle prijzen in onze brochure en op onze internet site zijn wijzigingen voorbehouden.

Kennelijke fouten en vergissingen binden ons niet.

Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties.

Gerelateerde Afbeeldingen: